Kinderfysiotherapie

DSC_0076klein

Wat is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen van nul tot achttien jaar.
De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding Fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Deze kennis is opgedaan in een drie of vierjarige post HBO opleiding. Daarnaast volgen onze kinderfysiotherapeuten diverse aanvullende cursussen om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de laatste inzichten. Onze kinderfysiotherapeuten staan allemaal geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit vanzelf. Bij sommige kinderen duurt het echter langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Deze kinderen hebben dan meer hulp en oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij leren om op een manier te bewegen die voor hen wel mogelijk is en toch plezier geeft. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut

Door motorische problematiek kunnen er ook emotionele of sociale problemen ontstaan. Een baby kan bijvoorbeeld erg gefrustreerd raken doordat het zich niet kan verplaatsen om een bepaald speeltje te kunnen pakken. Een groter kind dat bijvoorbeeld moeite heeft met het spelen op het schoolplein kan problemen krijgen met het zelfvertrouwen. Of als het kind niet goed op zijn stoel kan blijven zitten, waardoor het niet zo goed kan luisteren, kan de uitleg van de leerkracht missen.
Bewegingsproblemen kunnen dus veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.
Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Bij kinderen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een centrale rol. Kinderen vragen om een specifiek eigen benaderingswijze

Baby
Peuter & kleuter
Schoolkind 6-12 jaar
Jongeren 12-18 jaar
Sensorische informatieverwerking, hoe gaat je kind om met zintuiglijke prikkels?